Home Originální produkt Co prodávám Kde prodávám Levné ubytování

Řemesla na Šumavě

Šumava patří k významným regionům, které si uchovaly většinu tradičních prvků lidové kultury z 19.století a kde převládala malovýroba - převážně pro vlastní potřeby výrobců a jejich rodin. Výrobky sloužily především k provozu jednotlivých usedlostí. Nejjednodušším typem byla výroba drobných součástí pro opravu domácích pracovních nástrojů, nebo údržbu obydlí. Dalším stupněm byla domácí výroba určitého typu výrobku, který byl určen k prodeji (výrobky ze dřeva, proutí, textilu a pod.). Tato výroba sloužila pouze jako přilepšení k hlavnímu zdroji obživy. Řemeslo jako takové se objevuje až tehdy, kdy se výroba stává hlavním zdrojem obživy a řemeslník je řemeslu vyučen. Řemesla se tak stala tradičním fenoménem šumavského venkova. Mezi typická šumavská řemesla patřila výroba předmětů ze dřeva (dřeváky, štípaný šindel,dřevořezby...), skla (sklářské hutě na mnoha místech), malování obrázků na sklo - tradiční podmalby, skleněné korálky - tzv. páteříky, drobná textilní výroba a další řemesla, typická pro většinu českých horských oblastí i podhůří.

Drsné podnebí a tuhé zimy, kdy jednotlivá stavení byla na dlouhou dobu odloučena od okolního světa, to vše nutilo osadníky zvládat základní řemeslné dovednosti, neboť na tom závisel chod domácnosti a často to byla i otázka holého přežití.

Tato všestrannost a zručnost místních obyvatel se postupně vytrácela s jejich odchodem do měst za lepšími výdělky. Tradiční výroba však byla nejvíce zasažena nástupem totalitního režimu. Zpřetrhané vazby a zapomenuté dovednosti se jen těžko a pomalu obnovují.

V dnešní době, kdy řemeslo není pro mládež příliš atraktivní, bych opět ráda vyzdvihla práci všech řemeslníků i snahu regionální rozvojové agentury - která napomáhá obnovit českou tradici. I nová generace záhy pochopí, že práce s počítačem sama o sobě dům nepostaví, nábytek nevyrobí, ani chléb neupeče. A tak doufám, že úsloví o "zlatých českých ručičkách" neupadne v zapomnění...